Utylizacja odpadów i śmieci różnego rodzaju to jeden z najważniejszych problemów naszych czasów. Z każdym rokiem produkujemy ich coraz więcej i nie można przejść obok nich obojętnie. Różnie rozwiązują ten problem poszczególne kraje, ale na pewno jest to kwestia ciągle priorytetowa, bo ochrona środowiska naturalnego musi w końcu zacząć obchodzić nas wszystkich. Kompostownia ziemia polska to jedno z tych nowoczesnych przedsiębiorstw, które zajmują się przetwarzaniem odpadów organicznych na dużą skalę. Wprawdzie odpady organiczne są mniej szkodliwe dla środowiska niż odpady nieorganiczne, ale w nadmiernych ilościach i one również stają się toksyczne. Poza tym kompostownie utylizują również odpady komunalne, co też jest niezwykle istotne. Kompostownia ziemia polska to jednocześnie miejsce, w którym owe odpady przetwarza się na wysokiej jakości komposty. Te w pełni ekologiczne nawozy wróciły do łask i wzrasta popyt na nie. Kompost doskonale nawozi glebę, spulchnia ją i czyni bardziej przepuszczalną. Tak więc kompostownie to we współczesnej dobie zakłady jak najbardziej pożądane.