Współczesne wyniki badań, nie pozostawiają żadnych wątpliwości, jeśli chodzi o to, gdzie początkowo uprawiana była turystyka i kiedy pojawiła się ona na świecie. Wiemy, że miejscem tym był starożytny Egipt. I jak się okazuje, przykład z Egiptu brały też inne starożytne cywilizacje.

Wśród europejskich cywilizacji, które jako pierwsze rozwinęły turystykę, byli starożytni Grecy. Tu szeroko rozwinęła się turystyka religijna. Grecy bowiem bardzo często i chętnie podróżowali do miejsc kultu religijnego, wśród których największą popularnością cieszyła się wyrocznia w Delfach oraz świątynia tego najpotężniejszego z bogów- Zeusa, która znajdowała się w Olimpii.

Drugim ważnym aspektem podróżowania starożytnych Greków była sławna Olimpiada, która odbywała się co cztery lata. Na Igrzyska do Olimpii wyruszali niemal wszyscy. A na czas zawodów zawieszano wszelkie bitwy, aby ludzie mogli bezpiecznie na zawody dotrzeć, a następnie szczęśliwie z nich powrócić do swoich domów. Ta tradycja w turystyce trwa do dzisiaj.