Rodzina pełna

Rodzina pełna Kiedy zawieramy związek małżeński zazwyczaj myślimy o przyszłości, o tym, aby mieć potomstwo wspólnie je wychowywać. W dobie techniki kultury masowej ukształtował się model partnerski, w którym panowie wykonują te same czynności, co panie, czyli pomagają sobie i wspierają się nawzajem. W naszym społeczeństwie możemy zauważyć różne typy rodzin, taką najbardziej tradycyjną jest rodzina pełna. Charakteryzuje się obojgiem rodziców oraz potomstwem. Rodzice powstają w opozycji dla swoich dzieci, muszą nie tylko kochać, ale i wymagać tylko wówczas wpoją potomstwu określone wzorce zachowania. Wzorzec ten kształtuje się przede wszystkim z charakteru rodziców i ich poglądów, ale wynika również z norm społecznych. Dziecko musi być przygotowane do życia w dużej grupie, ponieważ w przeciwnym razie może zastać z niej wykluczonym. Kiedy w rodzinie występuje oboje rodziców mogą śmiało dzielić się obowiązkami. Dawniej wygadało to całkiem inaczej panował ustrój patriarchalny, w którym panem i władcą domu był mężczyzna. To on zarabiał, więc i do niego należało ostanie słowo. Dziś taki model odchodzi do lamusa, wszędzie panuje równouprawnienie, dzięki czemu dzieci mogą mieć lepszą opiekę i zaspokojone podstawowe potrzeby związane z byciem kochanym, posiadaniem dobrego zabezpieczenia finansowego. Pamiętajmy też, że dzieci nas obserwują, więc swoje wychowanie przeniosą na dalsze sfery swojego życia, a następnie swoje potomstwo.