Rodzina zastępcza

Większość osób słysząc wyrażenie rodzina zastępcza, kojarzy je z serialem, w którym główne role odgrywali Gabriela Kownacka oraz Piotr Fronczewski. Zazwyczaj telewidzowie odbierali program jako komediowy, nie mając świadomości jak ważny temat porusza.
Rodzina zastępcza jest bowiem często jedyną szansą dla dziecka na normalne życie, wśród kochających go osób. Mianem tym nazywa się ludzi, którzy podejmują się opieki oraz wychowania dziecka, nie będącego ich biologicznym potomkiem. Trud taki mogą przedsięwziąć nie tylko małżeństwa, ale również osoba samotna, mogąca być zarówno singlem, jak i wdowcem, bądź rozwodnikiem. Rodzina zastępcza może również posiadać własne potomstwo, a także nie są stawiane wymogi odnośnie spokrewnienia z przysposabianym dzieckiem.
Opiekunowie mogą liczyć na wsparcie finansowe ze specjalnego funduszu, którym dysponuje pomoc społeczna. Ilość środków finansowych, jakie otrzymuje rodzina zastępcza jest uzależniona od kilku aspektów, którymi są wiek dziecka, jego stan zdrowia, a także poziom dostosowania społecznego.