Małżeństwo
Małżeństwem nazywa się związek mężczyzny oraz kobiety, który zatwierdzony został w sposób prawny oraz społeczny. Regulują go zasady, które zależą od kręgu kulturowego, w obrębie którego małżeństwo zostało zawarte. Te reguły mówią o prawach i obowiązkach małżonków oraz statusie ich hipotetycznego potomstwa.
W naszej cywilizacji, zachodniej, ugruntowane zostało w sposób historyczny małżeństwo monogamiczne. Ponadto najczęściej wyprawia się z tej okazji wielkie przyjęcie nazywane weselem. O skali tego zjawiska świadczą ogromnie liczne restauracje i hotele na wesele.
Jednakże inne kultury mają nieco inne spojrzenie na tę kwestię. Nierzadko występuje poligamia. Jako przykład tego zjawiska możemy podać chociażby znaczną część świata arabskiego.
Małżeństwu najczęściej przypisywana jest rola założycielska wobec nowej rodziny. Z tego powodu uważa się, że ślub jest wkroczeniem przez młodą parę na nową drogę życia. Wiąże się to oczywiście z opiekowaniem się dziećmi oraz zadbaniem o ich prawidłowy rozwój w wielu aspektach.