medycyna (27)Nie było urazu a kolano boli? Najprawdopodobniej przyczyną są przeciążenia. Powtarzające mogą wywoływać zapalenie. Z początku nie sprawiają bólu. Na przeciążenia narażone najmocniej są chrząstki stawowe, które w wyniku nacisków ścierają się i to powoduje, że kość trze o kość a to już jest bolesne. Takie przeciążenia występują wtedy, gdy pacjent nagle zaczyna uprawiać sporty, albo wykonywać powtarzające się czynności wymagające kucania lub klękania. Stawy kolanowe mogą także być przeciążone wskutek nadmiernej ilości kilogramów, które codziennie muszą dźwigać. Każdy kilogram nadwagi powoduje aż sześciokrotne obciążenie stawów.
Jeśli pacjent ma problem z kolanami może zwrócić się do specjalisty o wypisanie stabilizatorów stawu kolanowego (muszą być dobrane indywidualnie, aby nie przyniosły więcej szkód niż korzyści); dużą ulgę w dolegliwościach może dać masaż zimnym strumieniem wody, przyłożony zimny okład lub wtarcie w kolana żelu przeciwbólowego lub masaż z użyciem olejku lawendowego.