Najlepsze cytaty z rozwoju osobistego

Chodzi o to, aby zrozumieć, że nieprzyjemne uwagi w miejscu pracy nie są kierowane do mnie jako X lub Y, ale do mnie jako pracownika — pewnej postaci, stworzonej na potrzebę wykonywanego zawodu. Wszystkie niemiłe rozmowy i denerwujące sytuacje nie przydarzają się mi, ale pracownikowi, którego rolę gram w miejscu pracy. Patrz na siebie tak, jakbyś patrzył na kogoś innego. Kiedy więc Twój szef zaczyna krzyczeć, nie krzyczy na X, ale na postać pracownika.

Przecież prawdą jest, że nie ma on zamiaru wyżywać się na Tadeuszu Kowalskim, ale na kierowniku działu personalnego. Problem ma miejsce wtedy, gdy zaczynamy identyfikować się z wykonywaną funkcją. Wtedy to właśnie stres przenika od postaci kierownika działu personalnego do Tadeusza K. W tym przypadku możemy mówić o czynniku depresyjnym, a nawet niszczącym nas od środka. Stosując tę technikę, należy stworzyć w swoim życiu dwie sfery: prywatną (tam mieści się moje JA) oraz zawodową (tam jest miejsce dla mojego JA pracującego, które jest w pewnym sensie aktorem).