Przemoc seksualna

Przemoc seksualna Najbardziej obrzydliwą z form przemocy jest przemoc seksualna. Jest to sytuacja, kiedy w rodzinie dziecko jest wykorzystywane przez rodziców seksualnie lub najbliższych krewnych. W tej sytuacji dorosły człowiek wymusza na jeszcze nie w pełni rozwiniętym organizmie czynności seksualne. Dziecko nie jest na to gotowe ani psychicznie ani fizycznie tym bardziej, że rolą rodzica jest ochrona dziecka a nie jego gnębienie. W takim wypadku dziecko jest swego rodzaju obiektem fantazji dorosłego i wymusza na nim określone działanie. W przemocy seksualnej wyróżniamy trzy typy form wykorzystywania. Pierwszym jest akt pozbawiony fizycznego kontaktu. Zaliczamy tutaj podglądanie dzieci, ekshibicjonizm czy oglądanie treści pornograficznych. Kolejnym typem przemocy są czyny skupione na fizyczności z dzieckiem. Ostatnią klasę stanowi przymuszanie do odbycia stosunku seksualnego, czyli gwałt. W przypadku przemocy seksualnej dziecko nie tylko doznaje uszkodzeń wewnętrznych, ale i psychicznych po takiej przemocy nie można się pozbierać. Rodzic, którego się kochało wyrządza taką krzywdę dziecku, potomek nie może tego pojąć i czasami nawet siebie obwinia o taki stan rzeczy. Osoba, która jest molestowana seksualnie zachowuje się bardzo charakterystycznie, pokazuje strach na widok sprawcy molestowania, staje się zamknięta w sobie, często ofiary mówią o całym zdarzeniu jednak prawda jest tak trudna do przyjęcia, że otoczenie ją odrzuca.