Model rodziny w XXI w

W dzisiejszych czasach coraz rzadziej mamy do czynienia z rodzinami wielodzietnymi. Najczęściej spotykamy rodziny dwa plus jeden, czyli dwoje dorosłych jedno dziecko. Dorośli ludzie zajęci pracą i realizowaniem swoich ambicji, planów nie mają czasu na dzieci. Często zdarza się też tak, że kiedy już mają czas i podejmą decyzję jest za późno dla kobiety na ciążę, mogłaby być niebezpieczna i prowadzić do powikłań.

Część ludzi nie decyduje się na większą ilość dzieci ze względów ekonomicznych. Mają świadomość, że przy szybko rosnących kosztach życia i nieproporcjonalnie rosnącym wynagrodzeniu nie będą w stanie zapewnić spokojnego życia swojej rodzinie.

Rzadko też w dzisiejszych czasach spotyka się model rodziny wielopokoleniowej. Kiedyś naturalnym było, że stawiano ogromny dom, w którym pomieszczą się dziadkowie, ich dzieci, oraz wnukowie, nawet ze swoimi rodzinami, dziś buduje się domy przeznaczone dla jednej rodziny, mające służyć jako spokojne miejsce na starość, a większość ludzi mieszka w mieszkaniach, które w ogóle nie stwarzają możliwości, na wygodne mieszkanie i funkcjonowanie większej ilości ludzi.