Zwiedzanie świata współczesnego nie tylko pozwala nam poznawać ludzi i miejsca, które żyją dniem dzisiejszym, ale również zagłębiać się we wspaniałą historię. Dlatego turystyka jest tak ważnym zjawiskiem kulturowym.

Powracając jednak do tematu, przenieśmy się do Egiptu, a mianowicie do jednego z miast położonego w tak zwanym Górnym Egipcie- miasta, jakim jest Karnak. To miasto warte jest zwiedzenia choćby dlatego, że pozwala bliżej poznać wierzenia religijne starożytnych Egipcjan i spojrzeć na tę cywilizację z nowej perspektywy. W Karnak znajdują się bowiem zachowane do dzisiaj fragmenty świątyń wznoszonych na cześć bogów tebańskich. Ta najbardziej znana to świątynia Amona-Re, do której przylega szereg kolejnych świątyń. Poza miejscami odprawiania kultu do dzisiaj zachowały się między innymi wspaniały posąg Ramzesa z posągami jego żon, cudowne kolumny, czy aleje procesyjne. Wszystko to sprawia, że współcześnie wiemy dobrze, jakim kultem otaczani byli władcy i jak prezentowały się ówczesne tradycje.