Gruźlica pozaplucna może umiejscowić się w każdym narządzie jako ognisko pierwotne lub wtórne na drodze wysiewu limfo- lub krwiopochodnego z ogniska pierwotnego, węzłów chłonnych lub innego ogniska.

Omówimy pokrótce tylko niektóre postacie. Gruźlica węzłów chłonnych obwodowych. Gruźlica węzłów chłonnych obwodowych może wystąpić w każdym wieku, najczęściej jednak chorują na tę postać dzieci w okresie przedszkolnym i szkolnym. Gruźlica węzłów chłonnych obwodowych powstaje wskutek zakażenia różnymi typami prątków kwasoopornych. Najczęściej wywołują ją prątki typu bydlęcego i ludzkiego, stosunkowo rzadko prątki atypowe i prątki typu ptasiego.

Z punktu widzenia patogenezy można wyodrębnić dwie postacie: 1) postać pierwotną lub limfo- genną spotykaną najczęściej u dzieci i 2) po-stać wtórną – krwiopochodną występującą przede wszystkim u dorosłych.