Gerard Lucotte

Gerard Lucotte wraz ze współpracownikami z College de France porównał pośrednio takie sekwencje w ramach prac mających na celu prześledzenie rodowodu ojcowskiego aż do tego jednego przodka, którego można by nazwać Adamem. Wstępne wyniki tych badań również wskazują Afrykę jako praojczyznę, a dalszy postęp prac nad rodowodem ojcowskim może stać się nieocenionym sprawdzianem wyników naszych badań rodowodu matczynego. Niestety, zmiany nukleotydów zachodzące w użytecznych w tych badaniach regionach chromosomu Y gromadziły się powoli, czyniąc szczegółową analizę genealogiczną trudną technicznie. W najbliższej przyszłości można spodziewać się dalszego postępu, związanego z wprowadzeniem technik biologii molekularnej do badań materiałów odkrywanych przez naszych zaprzyjaźnionych oponentów paleontologów. Przeprowadzono już wstępne badania molekularne DNA pochodzącego ze znalezionych na bagnach Florydy zmumifikowanych tkanek, których wiek określono na 7.5 tys. lat.