Dzieci z autyzmem terapia (4)W leczeniu dzieci z autyzmem terapia jest elementem niezbędnym. Tylko bowiem, dzięki odpowiedniemu zaplanowania leczenia przez lekarza specjalistę, możliwa jest pomoc dziecku.
Spośród kilkudziesięciu dostępnych metod psychologiczno-behawioralnych, każdorazowo dobierana jest ta, która dla danego dziecka będzie najbardziej odpowiednia i tym samym przyniesie zamierzone efekty. Możliwe jest także jednoczesne stosowanie kilku metod, przy czym jedna musi być dominująca, a pozostałe stanowią wyłącznie jej uzupełnienie.
Najbardziej popularnymi metodami są:
– metoda behawioralna,
– metoda wymuszonego kontaktu,
– metoda integracji sensorycznej,
– metoda zastępowania agresji,
– dogoterapia,
– metoda malowania dziesięcioma palcami,
– metoda niedyrektywnej terapii zabawowej,
– metoda rozwoju relacji.
Autyzm jest zaburzeniem, które pojawia się na wczesnym etapie rozwoju dziecka – zwykle do trzeciego roku życia. Z tego względu kluczowe jest, by jaj najwcześniej zasięgnąć porady specjalisty, który pomorze rodzicom dotrzeć do własnego dziecka.