Prywatna klinika odwykowa i centrum dermatologii Warszawa

Gdzie leczenie jest najdroższe?

Leczenie w prywatnych gabinetach lekarskich niejednokrotnie wiąże się z dużymi kosztami; niestety, większości Polaków wciąż na nie nie stać. Najdroższą formą leczenia jest pobyt w prywatnych lecznicach. Prywatna klinika odwykowa, w której terapia trwa od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy czy klinika dermatologii estetycznej oferująca zabiegi w cenach dorównującym cenom dobrego samochodu najczęściej są poza zasięgiem pospolitych zjadaczy chleba. Osobom, których możliwości finansowe nie pozwalają na taką formę leczenia pozostaje szukanie placówek świadczących usługi w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Oczywiście można liczyć na nieodpłatną pomoc dobrego specjalisty, jednakże wiąże się to z długim okresem oczekiwania na termin pierwszej wizyty, termin badań oraz – w przypadku konieczności długotrwałego leczenia – terminy kolejnych, regularnych wizyt. W przypadku wielu schorzeń każdy dzień zwłoki we wdrożeniu właściwego leczenia przyczynia się do zmniejszenia szans na wyleczenie pacjenta).