bezdech-senny-1Obturacyjny bezdech senny (OBS) to schorzenie, którym na dobre zainteresowano się  stosunkowo niedawno. Wiele osób w ogólnie nie zdaje sobie sprawy, że są chore. Według szacunków na OBS cierpi 24% dorosłych mężczyzn i 9% dorosłych kobiet. Objawy chorobowe odczuwa natomiast około 3-4% z nich. OBS to choroba polegają na występowaniu w czasie snu epizodów niewystarczającego bądź zupełnego braku przepływu powierza przez drogi oddechowe. To tzw bezdechy i hipowentylacje. Chorobę stwierdza się, jeśli na każdą godzinę sny przypada minimum pięć zdarzeń takiego rodzaju, które trwają co najmniej 10 sekund. W przypadku osób chorych podczas snu dochodzi do zapadania się gardła i języka. Przepływ powietrza przez drogi oddechowe jest w efekcie zbyt mały lub ustaje całkowicie. Dochodzi wówczas to bezdechów sennych. w tym czasie następuje spadek ilości tlenu oraz wzrost poziomu dwutlenku węgla we krwi. Osoba chora zaczyna się więc dusić. Prowadzi to w efekcie końcowym do wybudzenia. Momenty te pozostają jednak niezapamiętane przez chorych.