W świadomości dzisiejszych pracowników dużych korporacji często pojawia się pytanie, jak można szybko zaaklimatyzować się w nowym miejscu pracy. Niejednokrotnie na pomoc swoim ludziom wychodzą sami przedsiębiorcy, organizując wyjazdy integracyjne. To podczas tych dni, w czasie których nowi pracownicy mogą poznać innych nowych w firmie, ale także tych, którzy już jakiś czas w danym przedsiębiorstwie pracują. Widocznym trendem jest to, że z roku na rok, na tego typu wyjazdach można znaleźć coraz więcej i coraz bardziej wyszukane atrakcje. Najbardziej popularnymi są paintaball, przejażdżka na quadach, czy wizyta w kasynie. Równie ciekawymi propozycjami mogą być wyścigi w workach, konkurs karaoke, czy gra w kręgle. Dzięki tego typu grom i zabawom, nowi pracownicy pokazują swoje mocne i słabe strony, a także poznają środowisko, w którym przyjdzie im żyć w najbliższym czasie. Wyjazd, na którym integrują się pracownicy często organizuje sama firma, ale na rynku są również wyspecjalizowane w tym kierunku podmioty.