W błędzie jest ten, kto uważa, że turystyka jest zjawiskiem, które pojawiło się stosunkowo niedawno i dopiero w dobie nowoczesnych technologii rozwinęło na szeroką skalę. W praktyce bowiem już w czasach starożytnych można było zaobserwować szeroki rozwój tej dziedziny i płaszczyzny życia.

Swoistą ojczyzną turystyki, miejscem, gdzie tkwią jej korzenie jest starożytny Egipt. Wieloletnie badania naukowe potwierdzają, że to właśnie w tym afrykańskim kraju odbywały się pierwsze wyprawy, które według współczesnej klasyfikacji zalicza się do turystycznych. Co więcej, jesteśmy w stanie dokładnie określić o jakim charakterze były to wyprawy, jaki rodzaj turystyki wówczas był najchętniej uprawiany. Okazuje się, że w starożytnym Egipcie najbardziej rozwinięta była turystyka religijna oraz turystyka kulturowa. Egipcjanie bardzo powszechnie podróżowali do miejsc, gdzie uroczyście obchodzone były ważne święta religijne, a także do miejsc ściśle związanych z kulturą, czego przykładem było zwiedzanie piramid.