O tym, że transport jest niezwykle ważnym elementem turystyki, nie trzeba nikogo przekonywać. Warto natomiast poświęcić chwilę uwagi rozważaniom na temat, jak turystyka na przełomie wieków była od transportu uzależniona.

Transport to zjawisko, które na przestrzeni wieków uległo znacznym przeobrażeniom. Początkowo ludzie podróżowali tylko na własnych nogach a turystyka wówczas praktycznie nie istniała. Gdy pojawił się transport wodny, a na lądzie zaczęto tworzyć drogi, turystyka stała się zjawiskiem znacznie bardziej dynamicznym. Kolejnym ważnym elementem stało się wyodrębnienie transportu konnego, który nadał turystyce nowy wymiar. I wreszcie, nastał wiek XIX, a później XX i kolejno pojawiły się pociągi, samochody, autokary i w końcu również samoloty. Tak szeroki rozwój transportu kolejowego, samochodowego i samolotowego sprawił, że w krótkim czasie znacznie wzrosła liczba osób podróżujących, a także liczba odwiedzanych przez turystów miejsc na całym świecie.

I tak turystyka wiąże się z transportem.