W Puławach największą atrakcją jest książęcy park i budowle w nim wybudowane…park zajmuje powierzchnię prawie 30 hektarów i został założony w XVII wieku przez rodzinę Lubomirskich, ale obecny kształt nadała mu na przełomie XVIII i XIX wieku księżna Izabela Czartoryska. Zmieniła ona park na romantyczny ogród w stylu angielskim i pod jej kierunkiem w parku zostały wybudowane wspaniałe budowle, które w dzisiejszych czasach są odrestaurowywane. Jedną z najciekawszych budowli jest Świątynia Sybilli wybudowana na wysokiej skarpie i przypominająca starożytną rzymską rotundę. Nad wejściem została wyryta sentencja PRZESZŁOŚĆ- PRZYSZŁOŚCI i właśnie tutaj księżna Izabela zgromadziła pamiątki narodowe tworząc w ten sposób pierwsze w kraju muzeum. Niedaleko usytuowany jest Domek Gotycki, który został otwarty z okazji pobytu w Puławach księcia Józefa Poniatowskiego. Poza tymi budowlami w parku książęcym, ( który jest przepiękny w okresie jesiennym, gdy liście starych lip drobnolistnych, klonów, grabów i topoli mienią się pięknymi kolorami) są także domki: Grecki, Chiński, Żółty a także Brama Rzymska i grota, w której mieszkał kiedyś pustelnik. W pałacu obecnie (już od 1862 roku) mieszczą się rolnicze placówki naukowe…