Kraina zwana Ponidziem jest krainą bajkową i nie chodzi tu bynajmniej o bajkę o Koziołku Matołku i słynnym Pacanowie, (który szczyci się mianem Europejskiej Stolicy Bajek), ale o całokształt; są tu przepiękne krajobrazy tworzone między innymi przez malownicze zakola rzeki Nidy, są tu wspaniałe zabytki jak na przykład drewniany kościółek (jedyny taki w okolicy) zbudowany w 1527 roku pod wezwaniem Św. Stanisława Biskupa znajdujący się w Zielonym Chotelku, czy gotycki kościół ufundowany w 1440 roku przez Jana Długosza a znajdujący się Chotelu Czerwonym…w nowym Korczynie bije uzdrawiające źródełko błogosławionej Kingi, a w kolegiacie pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Wiślicy znajduje się rzeźba Matki Bożej Uśmiechniętej z 1270 roku słynąca z cudów…poza tymi atrakcjami kraina ta słynie także ze stepowych rezerwatów, największych na świecie kryształów gipsu i jaskini…są też rezerwaty przyrody, gdzie rosną rzadkie gatunki roślin…sercem Ponidzia jest oczywiście miasteczko Pińczów, którego historia sięga dwunastego wieku…w Pińczowie są takie zabytki, które mówią o skomplikowanej historii tego regionu…są tu kościoły i klasztory paulinów i reformatorów, jest żydowska bożnica i Dom Ariański i historyczna jest także działająca w sezonie turystycznym ciuchcia Express Pondzie…