Maurice Podoloff

Maurice Podoloff Legendarny Maurice Podoloff urodził się dnia osiemnastego sierpnia tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego roku, a zmarł dwudziestego czwartego listopada tysiąc dziewięćset osiemdziesiątego piątego roku. Jak więc widać, człowiek ten przeżył aż dziewięćdziesiąt pięć lat. Maurice Podoloff był amerykańskim prawnikiem oraz pełnomocnik ligi NBA (z języka angielskiego jest to skrót od National Basketball Association). Od tysiąc dziewięćset czterdziestego dziewiątego roku do tysiąc dziewięćset sześćdziesiątego trzeciego roku Maurice Podoloff był prezydentem Amerykańskiej Organizacji Koszykówki (Basketball Association of America, czyli w skrócie BAA). Natomiast od tysiąc dziewięćset czterdziestego szóstego do tysiąc dziewięćset czterdziestego dziewiątego roku Maurice Podoloff był również prezydentem Amerykańskiej Ligi Hokeja (American Hockey League, czyli w skrócieAHL). Od tysiąc dziewięćset czterdziestego roku aż do tysiąc dziewięćset pięćdziesiątego roku Maurice Podoloff był prezydentem Kanadyjsko-Amerykańskiej Ligi Hokeja (Canadian-American Hockey League, czyli w skrócie CAHL). Od roku tysiąc dziewięćset trzydzieści sześć do tysiąc dziewięćset czterdzieści pod kierownictwem Podoloffa w lidze NBA wprowadzono dwudziesto czterosekundowy zegar. Miała być to gwarancja sukcesu ligi w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. W tysiąc dziewięćset czterdziestym szóstym roku, czyli w roku gdy organizowała się liga BAA, to jej właściciele wybrali Maurice Podoloffa na prezydenta jedenasto drużynowej ligi. Już trzy lata później, czyli w sierpniu tysiąc dziewięćset czterdziestego dziewiątego roku człowiek ten przewodniczył połączeniu czteroletniej ligi BAA wraz z jedenastoletnią Narodową Ligą Koszykówki (National Basketball League, czyli skrót od NBL). W wyniku tego powstała liga NBA. W swoim pierwszym sezonie (tysiąc dziewięćset czterdzieści dziewięć/tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt) liga ta składała się z dziesięciu drużyn wywodzących się z BAA oraz z siedmiu pochodzących z NBL. Jednakże już w kolejnym sezonie ilość drużyn ligi NBA została obniżona do jedenastu. Maurice Podoloff wraz ze swoim ojcem oraz dwoma braćmi zbudował w tysiąc dziewięćset dwudziestym szóstym roku zupełnie nową halę New Heaven Arena. I to właśnie przede wszystkim to wprowadziło go do Kanadyjsko-Amerykańskiej Ligi Hokeja. W tysiąc dziewięćset trzydziestym piątym roku Maurice Podoloff został mianowany skarbnikiem Ligi, a już rok później został wybrany jej prezydentem. Już dwa lata później, czyli w tysiąc dziewięćset czterdziestym roku Maurice Podoloff połączył Kanadyjsko-Amerykańską Ligę Hokeja wraz z Międzynarodową Ligą Hokeja (International Hockey League, czyli skrót od IHL), tworząc tym samym Międzynarodową Amerykańską Ligę Hokeja (International American Hockey League, czyli skrót od IAHL). Maurice Podoloff został również prezydentem IAHL. W roku tysiąc dziewięćset siedemdziesiątym trzecim człowiek ten został wybrany do Hali Sław Koszykówki (Basketball Hall of Fame). To właśnie jego imieniem nazwano statuetkę symbolizującą nagrodę MVP ligi NBA.