Od kilku dziesięcioleci obserwujemy zjawisko, które można określić jako systematyczne kurczenie się świata. Zjawisko to dotyczy wielu obszarów, na przykład: dzięki internetowi mamy możliwość porozumiewania się z ludźmi mieszkającymi na drugim końcu świata, natomiast dzięki tanim liniom lotniczym, nawet dla osób mniej zamożnych, dostępna stała się turystyka zagraniczna. Sytuacja ta ma zarówno negatywne, jak i pozytywne konsekwencje. Wśród pozytywów można wymienić zwiększające się dochody krajów turystycznie atrakcyjnych (takim krajem po organizowanych przez nas Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej okazała się być między innymi Polska) i to, że ludzie żyjąc bliżej siebie zaczynają się stopniowo na siebie otwierać. Do minusów zaliczyć można migracje z krajów biedniejszych do krajów bogatszych, które same w sobie nie są niczym złym, jednak ich skala powoduje, że państwa zachodu przestają sobie z imigrantami radzić. Czy tego chcemy czy nie, Ziemia będzie się jednak kurczyć dalej, tego procesu nie da się zatrzymać.