rp_lekarz13.jpgFurosemid (Furosemide, Furosemidum, Lasix) jest sulfonamidową pochodną kwasu antranilowego. Jest to bardzo silny, szybko i stosunkowo krótko działający (4h) lek moczopędny. Po podaniu doustnym zwiększona diureza występuje po około 15—20 min. Po wstrzyknięciu dożylnym działanie moczopędne zaczyna się w ciągu 2—5 min. Lek ten w odróżnieniu od tiazydów rozszerza tętniczki nerkowe i zwiększa przesączanie kłębkowe. Rzadziej od poprzednio omawianych związków zwiększa stężenie glukozy we krwi, może wywoływać hipomagnezemię i hipokalcemię. Wskazania do stosowania. Furosemid stosuje się z podobnych wskazań, co omówione poprzednio leki moczopędne. Jest on szczególnie skuteczny w ostrej niewydolności mięśnia sercowego (obrzęk płuc) po podaniu dożylnym. W odróżnieniu od tiazydów można go stosować w stanach obrzękowych towarzyszących niewydolności nerek. Furosemid podaje się w dużych dawkach w okresie bezmoczu lub skąpomoczu w ostrej niewydolności nerek w celu wywołania diurezy wymuszonej. Duże dawki furosemidu wraz z obfitym nawodnieniem stosuje się również w leczeniu hiperkalcemii.