rp_zdrowie23.jpgUkład pozapiramidowy związany jest z regulacją czynności ruchowych i z napędem ruchowym. Poszczególne elementy układu współpracują przy regulacji napięcia mięśniowego i koordynacji ruchowej. Kluczowym elementem układu pozapiramidowego jest prążkowie (striatum) obejmujące jądro ogoniaste (nucleus caudatus) oraz łupinę (putamen). Czynnościowo i anatomicznie prążkowie jest związane z istotą czarną (substantia nigra), a także z gałka bladą (globus pallidus). Jednym . z ważniejszych szlaków monoaminergicznych wchodzących w skład omawianego układu jest szlak nigrostriatalny, mający charakter dopaminergiczny. Istota czarna połączona jest również z gałką bladą szlakiem zstępującym (możliwe są także inne jej połączenia zstępujące z przodo-mózgowia). Jeśli wstępujący szlak nigrostriatalny jest złożony głównie lub wyłącznie z neuronów dopaminergicznych, to drogi łączące zstępujące wydają się zawierać głównie neurony wytwarzające kwas masłowy (GABA).