Turystyka jest bardzo ważną dziedziną naszego życia. Jedna z definicji określa ją jako różnego rodzaju podróże odbywane dla przyjemności, jak również w celach leczniczych, uprawiane pieszo, bądź jakimkolwiek innym środkiem lokomocji.
Odpowiadając na pytanie „co może do naszego życia wnieść turystyka?”, powinniśmy w powyższej definicji zwrócić szczególną uwagę na słowo „przyjemność”, gdyż wskazuje ono na to, że jedną z największych wartości, jakie może do naszego życia wnieść turystyka jest radość.
Kolejnym argumentem przemawiającym za tym, że turystyka jest ważną dziedziną naszego życia jest to, że podróżując i zwiedzając inne kraje, poznajemy również ludzi, którzy się od nas różnią. Obserwujemy ich zwyczaje, tradycje i obrzędy religijne. Dostrzegamy dzięki temu, że to, że na świecie są różni ludzie, jest normalne. Otwieramy się dzięki temu na inność, stajemy się bardziej otwarci i tolerancyjni.
Podróże są też bardzo dobrym narzędziem do walki z wszelkimi uprzedzeniami takimi jak rasizm, czy ksenofobia. Dzięki nim zyskujemy świadomość, że to, że ktoś ma inny kolor skóry, czy jest innego wyznania wcale nie świadczy o tym, że jest gorszy.