chrapanie-leczenie-6Chrapanie dotyka bardzo wiele osób, tak wielu, że powoli stało się to normą i prawie się tym nie przejmujemy. A przecież nie jest to stan normalny, wręcz przeciwnie. Na dodatek jego skutki mogą być opłakane dla organizmu. Chociaż często bagatelizujemy chrapanie leczenie może być koniecznością.
U wielu osób chrapanie jest związane z bezdechem, a co za tym idzie, z okresowymi momentami, kiedy organizm jest lekko niedotleniony. Pojedynczy epizod nie powinien mieć większego znaczenia, jednak całe lata chrapania mogą mieć poważne następstwa.
Do najczęstszych skutków chrapania należą choroby wywoływane przez niewydolność oddechowo-krążeniową. Są to wszelkie choroby serca i krążenia, jak choroba wieńcowa czy powstanie nadciśnienia tętniczego. Ostatnie badania wykazały także, że chrapanie może mieć wpływ na zwiększanie ryzyka cukrzycy.
Chrapanie ma także bezpośredni wpływ na pogorszenie się jakości snu. Jest przyczyną bezsenności, która znacznie zmniejsza komfort życia codziennego, zarówno zawodowego, jak i domowego. Pogarsza się koncentracja i wydajność pracy, zwiększa się częstotliwość migren i napięciowych bólów pleców.
Co ciekawe, okazało się także, że chrapanie ma wpływ nawet na… spowolnienie leczenia i gojenia się ran, także tych pooperacyjnych. Warto więc jak najszybciej zająć się leczeniem chrapania.