Zajmuje ona w życiu człowieka niezwykle ważne miejsce. Nic więc dziwnego, że od lat na jej temat prowadzone są różne badania. I jak się okazuje, turystyka dostarcza badaczom wielu ciekawych wyników i czyni ją jeszcze bardziej ciekawą.

Turystyka jako nauka, a nie tylko zjawisko, badana jest w różnych aspektach. Pierwszym z takich aspektów jest aspekt przestrzenny. Wynika on z samego charakteru turystyki, która oznacza przemieszczanie się ludności.
Drugą płaszczyzną, na której turystyka jest badana jest płaszczyzna ekonomiczna. W końcu, gdy jedni podróżują, aby realizować swoje cele, inni im to ułatwiają, poprzez świadczenie różnego rodzaju usług. Tak kształtuje się rynek turystyczny.
Trzeci aspekt dotyczy psychologii człowieka. Turystyka uprawiana jest przecież głównie w wyniku rodzących się potrzeb człowieka.
Czwarty aspekt to aspekt społeczny, który przejawia się w relacjach społecznych nawiązywanych pomiędzy odwiedzającymi i odwiedzanymi.
I na koniec, aspekt kulturowy, który czyni turystykę jeszcze piękniejszą.